2. Τι χρειαζόσαστε

Χρειάζεται η Δημόσια Υπηρεσία να γνωρίζει το Α.Φ.Μ. σας και τη Διεύθυνση του υπηρεσιακού σας E-Mail.

Η Δημόσια Υπηρεσία καταχωρεί το Α.Φ.Μ. και τη Διεύθυνση υπηρεσιακού E-Mail στο περιβάλλον το οποίο διαχειρίζεται.

Για την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού από τη μεριά σας χρειάζεται: 

  • να γνωρίζετε τους κωδικούς taxisnet
  • να γνωρίζετε τους κωδικούς για το υπηρεσιακό σας email
  • να έχετε αποφασίσει με ποιον τρόπο θα λαμβάνετε το OTP για να κάνετε ανάλογα τις κατάλληλες ενέργειες.
Το OTP είναι το One Time Password. Αυτό είναι ένα password (ένας κωδικός) που έχει ισχύ για ένα μικρό χρονικό διάστημα.
  1. Το OTP θα χρειαστεί να το λάβετε για να εκδώσετε το Ψηφιακό Πιστοποιητικό σας
  2. Θα το λαμβάνετε και κάθε φορά που υπογράφετε ένα έγγραφο.

Σ' αυτό το σημείο αποφασίζετε πώς θα λαμβάνετε το OTP:  

α) μέσω του υπηρεσιακού σας email.

Το email σας μπορείτε να το ανοίγετε σε οποιαδήποτε συσκευή σας έχει σύνδεση στο Internet.
ή
β) μέσω του google authenticator  
Το Google Authenticator το εγκαθιστάτε στο κινητό σας τηλέφωνο (smartphone).

Στο κινητό σας τηλέφωνο (smartphone) επιλέγετε την εφαρμογή από την οποία αναζητάτε το google authenticator (Επαληθευτής Google).

Επιλέγετε Εγκατάσταση.

    
Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση επιλέγετε Άνοιγμα.     
Επιλέγετε Έναρξη.