2. Προσθήκη πεδίου υπογραφής σε έγγραφο Word ή Excel

Για να υπογραφεί ένα αρχείο Word ή Excel απαιτείται να υπάρχει στο έγγραφο πεδίο υπογραφής.

Ανοίγετε το αρχείο Word το οποίο επιθυμείτε να υπογράψετε. Από το μενού διαδοχικά επιλέγετε Εισαγωγή - Γραμμή υπογραφής - Γραμμή υπογραφής του Microsoft Office.
   
Εμφανίζεται μήνυμα στο οποίο γίνεται αναφορά στην εγκυρότητα των ψηφιακών υπογραφών. Επιλέγετε ΟΚ.
   

Η συμπλήρωση των πεδίων δεν είναι υποχρεωτική. π.χ. μπορείτε στο πρώτο πεδίο να καταγράψετε το ονοματεπώνυμό σας.

Επιλέγετε ΟΚ.


   

Εμφανίζεται το έγγραφο με τη θέση που θα έχει η ψηφιακή υπογραφή σε αυτό. Το έγγραφο είναι έτοιμο για να το υπογράψετε.