3. Υπογραφή νέου εγγράφου

Εφόσον είστε συνδεδεμένοι, επιλέγετε Υπογραφή νέου εγγράφου για να υπογράψετε ένα νέο έγγραφο χωρίς να σας ζητούνται πλέον κωδικοί.

Συνεχίζετε με την αναζήτηση του εγγράφου στη συσκευή σας.