2. Συχρονισμός OTP

Για να υπογράψετε ένα έγγραφο χρειάζεται να έχετε με τη συσκευή σας πρόσβαση στο Internet.

Πηγαίνετε στη διεύθυνση

https://webapp.mindigital-shde.gr/login

   

 


Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στα πεδία.

Στο Username (όνομα χρήστη) (1) εισάγετε το όνομα χρήστη το οποίο δημιουργήσατε κατά την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

Στον Κωδικό εισάγετε τον Προσωπικό Κωδικό τον οποίο δημιουργήσατε κατά την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

Μετά τη σωστή εισαγωγή των στοιχείων σας επιλέγετε Είσοδος.

  Για λεπτομερή περιγραφή της εισόδου στο: Εισαγωγή στο περιβάλλον υπογραφής.

    


Στο όνομα χρήστη (θέση 1) επιλέγετε το βελάκι και από το αναδυόμενο μενού επιλέγετε Συγχρονισμός OTP.
   

 


Εμφανίζεται το δικό σας όνομα χρήστη (username) καθώς είστε ήδη συνδεδεμένοι.

Εισάγετε τον προσωπικό σας κωδικό (password), έτσι όπως τον δημιουργήσατε κατά τη λήψη Ψηφιακού Πιστοποιητικού.


   

 

Ανοίγετε από το κινητό σας τηλέφωνο (smartphone) την εφαρμογή Επαληθευτής που έχετε ήδη εγκαταστήσει και κατεβάσει στο smartphone σας.


   


Επιλέγετε συνεχόμενα 2 φορές:

KSHDE SIGNATURE OTP

_ _ _ _ _ _

Κάθε φορά εισάγετε το OTP που παίρνετε από την εφαρμογή, στα πεδία του Συγχρονισμού.

Στη συνέχεια επιλέγετε Συγχρονισμός.

   


Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εμφανίζεται μήνυμα Ο συγχρονισμός πραγματοποιήθηκε με επιτυχία.