1. Εισαγωγή στο περιβάλλον υπογραφής DocuSign

Για να υπογράψετε ένα έγγραφο χρειάζεται να έχετε με τη συσκευή σας πρόσβαση στο Internet.

Πηγαίνετε στη διεύθυνση

https://sign.mindigital-shde.gr/

   

 


Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στα πεδία.

Στο πρώτο πεδίο (1) εισάγετε το όνομα χρήστη (username) το οποίο δημιουργήσατε κατά την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

Στο δεύτερο πεδίο (2) εισάγετε τον Προσωπικό Κωδικό (password) τον οποίο δημιουργήσατε κατά την έκδοση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

   Κατά την εισαγωγή των στοιχείων σας προσέχετε:
  1. να έχετε το πληκτρολόγιό σας στην αγγλική γλώσσα.
  2. να "πατάτε" σωστά (εφόσον χρειάζονται) τα πλήκτρα Caps Lock και Shift.

    


Στην περίπτωση που εισάγετε λάθος είτε το όνομα χρήστη είτε κωδικό και επιλέξετε Sign in τότε εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος Invalid username or password.  Εισάγετε εκ νέου το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας.
   

 

Μετά τη σωστή εισαγωγή των στοιχείων σας επιλέγετε Sign in.