Ψηφιακή υπογραφή εγγράφου με το DocuSign

2. Αναζήτηση εγγράφου

Με την είσοδό σας στη σελίδα για το άνοιγμα του εγγράφου παρατηρείτε ότι πλέον αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας με λατινικούς χαρακτήρες κι είναι αυτή η μορφή την οποία θα έχει η υπογραφή σας.

Επιλέγετε Browse για να αναζητήσετε και να βρείτε στη συσκευή σας το έγγραφο το οποίο θέλετε να υπογράψετε.