Ψηφιακή υπογραφή εγγράφου με το DocuSign

3. Θέση της υπογραφής

Επιλέγετε το έγγραφο pdf.

    
Εξαρχής εμφανίζεται ότι η θέση της υπογραφής είναι στην 1η σελίδα και με ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Και τη θέση και το μέγεθος μπορείτε να τα αλλάξετε αν επιθυμείτε.
    

Αλλαγή της θέσης της υπογραφής στην ίδια σελίδα.

Για να αλλάξετε τη θέση της υπογραφής στην ίδια σελίδα, επιλέγετε το γαλάζιο πλαίσιο της υπογραφής και το σύρετε στη θέση που επιθυμείτε.

    

Αλλαγή της θέσης της υπογραφής σε άλλη σελίδα.
Για να αλλάξετε τη θέση της υπογραφής σε άλλη σελίδα, επιλέγετε τη Σελίδα. Εμφανίζονται όλες οι σελίδες που διαθέτει το έγγραφο, οπότε και επιλέγετε την επιθυμητή.

    

Αλλαγή του μεγέθους του πλαισίου της υπογραφής.
Για να αλλάξετε το μέγεθος του πλαισίου της υπογραφής χειρίζεστε όλες τις πλευρές του πλαισίου.