1. Γενικά

Μέσω της υπηρεσίας Εγγραφή σε νηπιαγωγείο της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, οι γονείς και κηδεμόνες μπορείτε να κάνετε την αίτηση εγγραφής των νηπίων ηλεκτρονικά, χωρίς την παρουσία σας στο σχολείο.

Επιπλέον έχετε δυνατότητα να κάνετε προβολή μιας υπάρχουσας αίτησης και να κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις εφόσον αυτό σας ζητηθεί από το σχολείο στο οποίο έγινε η αίτηση.

Προϋποθέσεις

Η ηλεκτρονική εγγραφή παιδιών στο νηπιαγωγείο γίνεται μόνον όταν ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να είναι η 1η φορά που τα παιδιά φοιτούν σε νηπιαγωγείο
  • να μην είναι ήδη εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα
  • η εγγραφή γίνεται σε δημόσιο νηπιαγωγείο. Για εγγραφή σε νηπιαγωγείο ειδικής αγωγής ή σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο, επικοινωνήστε απευθείας με τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Σημειώνεται ότι:

  • Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής από το σχολείο της περιοχής σας, δεν εξασφαλίζει τη φοίτηση του σε αυτό, καθώς αυτό εξαρτάται και από τις διαθέσιμες θέσεις της σχολικής μονάδας.

  • Για την επιλογή των εγγραφών δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας και δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της υποβολής αίτησης.