Δ. Θυρίδα πολίτη - παράδειγμα υπεύθυνης δήλωσης

3. Είσοδος στην υπηρεσία

Μπορείτε να κάνετε είσοδο στην θυρίδα με 2 τρόπους:

  • με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank, Παγκρήτια Τράπεζα ή Τράπεζα Ηπείρου
  • με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
Επιλέξτε Είσοδος στην υπηρεσία για να ξεκινήσετε.