Ηλεκτρονική εγγραφή στο Taxisnet

2. Πρόσβαση στην υπηρεσία

Αρχικά μεταβείτε στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (gov.gr) που είναι η νέα διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους με τις ψηφιακές υπηρεσίες των υπουργείων, φορέων, οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών του Δημοσίου.

Στη γραμμή διεύθυνσης του περιηγητή σας (π.χ. Chrome, Firefox, Opera) πληκτρολογήστε τη διεύθυνση www.gov.gr

Μετάβαση στο GOV.GR

Από την αρχική σελίδα της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης, επιλέξτε την κατηγορία Πολίτης και καθημερινότητα.

Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες υποκατηγορίες. Επιλέξτε Ενημέρωση και επικαιροποίηση στοιχείων πολίτη.

Στην επόμενη σελίδα εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες υπηρεσίες που αφορούν την κατηγορία που επιλέξατε στο προηγούμενο βήμα. Επιλέξτε την υπηρεσία Ηλεκτρονική εγγραφή Taxisnet.


Στη σελίδα που εμφανίζεται επιλέξτε Είσοδος στην υπηρεσία.

Στη σελίδα που εμφανίζεται επιλέξτε Είσοδος στην υπηρεσία.


Θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα υπηρεσιών πιστοποίησης. Ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

  • Αν κάνετε πρώτη φορά εγγραφή επιλέξετε Αρχική εγγραφή
  • Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης ή/και το όνομα χρήστη και επίσης δε γνωρίζετε τον κλειδάριθμο επιλέξτε Επανεγγραφή
  • Αν έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία την αρχική εγγραφή ή επανεγγραφή και έχετε παραλάβει τον κλειδάριθμο επιλέξτε Ενεργοποίηση Λογαριασμού
  • Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης επιλέξτε Ξέχασα τον κωδικό μου. Θα πρέπει όμως να γνωρίζετε τον κλειδάριθμο.