Περιγραφή θέματος

 • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Ευρώπης: Η ΠΥΛΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ

  Σκοπός του μαθήματος, είναι η ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων για την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της ΕΕ και τα εργαλεία που τους παρέχει προκειμένου να ασκήσουν απρόσκοπτα τα δικαιώματά τους στην ενιαία αγορά της ΕΕ.

  Ουσιαστικά, αναφερόμαστε στην ελεύθερη πρόσβαση σε πληροφορίες, διοικητικές διαδικασίες και υπηρεσίες υποστήριξης που χρειάζονται πολίτες και επιχειρήσεις για τη λειτουργία τους στις χώρες  της ΕΕ.

  Σε αυτή την ενότητα θα μάθετε:

  1. Το μοντέλο βάσει του οποίου δομήθηκε και παρουσιάζεται η πληροφορία στο Your Europe:  οι 3 πυλώνες και οι θεματικές ενότητες για τον πολίτη και την επιχείρηση.
  2. Πώς να χρησιμοποιείτε τη μηχανή αναζήτησης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης ώστε να έχετε πρόσβαση σε πρακτικές πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα και διοικητικές διαδικασίες.
  3. Πώς να χρησιμοποιείτε τον μηχανισμό εντοπισμού υπηρεσιών υποστήριξης ώστε να απολαμβάνετε εξατομικευμένες συμβουλές.
  4. Πώς να χρησιμοποιείτε το εργαλείο ανατροφοδότησης χρηστών για την αναφορά προβλημάτων ή εμποδίων κατά η χρήση της πύλης και άλλων διαδικτυακών πηγών, που παρέχονται από την ΕΕ και τις εθνικές δημόσιες διοικήσεις.
  5. Τι θα παρέχει η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη μέχρι το 2023: ψηφιοποιημένες διαδικασίες χωρίς σύνορα - H αρχή «μόνον άπαξ»

 • Επιλέξτε ενέργεια