Ειδικά Πεδία

Ιστότοπος: Μάθε το gov.gr
Μάθημα: Μάθημα για Διαχειριστές και Συντάκτες στο Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Βιβλίο: Ειδικά Πεδία
Εκτυπώθηκε από: Επισκέπτης (Guest user)
Ημερομηνία: Παρασκευή, 24 Μαΐου 2024, 1:52 PM

1. Συγκεντρωτικά στοιχεία συνολικού χρόνου - κόστους

Αφορά τον συνολικό απαιτούμενο χρόνο και κόστος για την διεκπεραίωση της διαδικασίας. Τα πεδία αυτά υπολογίζονται αυτόματα με βάση τις τιμές που έχουν τεθεί στα αντίστοιχα πεδία στα βήματα της διαδικασίας.

Συνολικός απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης (ελάχιστο)

Αφορά στο συνολικό χρόνο βημάτων, υπολογίζοντας σε κάθε βήμα τον ελάχιστο χρόνο υλοποίησης που έχετε ήδη εισαγάγει στα Βήματα. Το πεδίο δεν είναι επεξεργάσιμο και δεν εμφανίζεται στους πολίτες, ωστόσο διατηρείται για λόγους βελτιστοποίησης των διαδικασιών.

Συνολικός απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης (μέγιστο)

Αφορά στο συνολικό χρόνο βημάτων, υπολογίζοντας σε κάθε βήμα τον μέγιστο χρόνο υλοποίησης που έχετε ήδη εισαγάγει στα Βήματα. Το πεδίο δεν είναι επεξεργάσιμο και δεν εμφανίζεται στους πολίτες, ωστόσο διατηρείται για λόγους βελτιστοποίησης των διαδικασιών.

Συνολικός απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης (είδος):

Αφορά στη μονάδα μέτρησης του ελάχιστου και μέγιστου χρόνου υλοποίησης. Το πεδίο δεν είναι επεξεργάσιμο και δεν εμφανίζεται στους πολίτες ωστόσο διατηρείται για λόγους βελτιστοποίησης των διαδικασιών. Μπορεί να είναι:

  • Λεπτά
  • Ώρες
  • Ημέρες
  • Εβδομάδες
  • Μήνες

Συνολικό κόστος  (ελάχιστο)

Αφορά στο ελάχιστο συνολικό κόστος, υπολογίζοντας το κόστος παραβόλων και τελών που έχετε ήδη εισαγάγει στα Παράβολα. Το πεδίο δεν είναι επεξεργάσιμο

Συνολικό κόστος  (μέγιστο)

Αφορά στο μέγιστο συνολικό κόστος, υπολογίζοντας το κόστος παραβόλων και τελών που έχετε ήδη εισαγάγει στα Παράβολα. Το πεδίο δεν είναι επεξεργάσιμο
Παράδειγμα Διαδικασίας με απαιτούμενο χρόνο διεκπεραίωσης 2 μήνες και μεταβλητό κόστος