Ειδικά Πεδία

1. Κωδικός NACE - Περιγραφή NACE

Αφορά διαδικασίες οικονομικής φύσεως που έχουν κωδικό NACE
Συμπληρώστε σε αυτό το πεδίο τον κωδικό ή τους κωδικούς NACE με μορφή ΧΧ.ΧΧ με αριθμούς. Η περιγραφή NACE θα συμπληρωθεί αυτόματα.


    Παράδειγμα