Χώρος συζήτησης της Κοινότητας Συντακτών του ΕΜΔ

Στην παρούσα ομάδα συζητήσεων μπορούν να διατυπώνονται απορίες σχετικά με την χρήση του "Δίαυλος".

Διαβάστε πρώτα τους κανόνες της ομάδας συζήτησης.

Σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί ένας χώρος, όπου θα καταγράφουμε τις απορίες των χρηστών του "Δίαυλος" και οι οποίες θα μπορούν να απαντηθούν είτε από τους άλλους χρήστες που πιθανόν να γνωρίζουν την απάντηση, είτε από την ομάδα υποστήριξης.

Έτσι θα δημιουργηθεί μια κοινότητα, η οποία θα βοηθά όλους τους χρήστες της εφαρμογής.

Μη δημιουργείτε νέα συζήτηση για κάποιο θέμα για το οποίο υπάρχει ήδη συζήτηση.
Αναζητήστε πρώτα στο forum για απαντήσεις σχετικά με την απορία σας
Για να μάθετε πως δημιουργείτε θέμα συζήτησης και πως απαντάτε δείτε το βίντεο με τις οδηγίες.

 
 

Λίστα συζητήσεων. Εμφάνιση 19 από {$a-> total}
Κατάσταση Συζήτηση Ξεκίνησε από Τελευταία ανάρτηση Απαντήσεις Ενέργειες
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
29 Mar 2021
Φωτογραφία ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΛΑΦΗΣ ΚΕΛΑΦΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΛΑΦΗΣ ΚΕΛΑΦΗΣ
11
Φωτογραφία ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΡΛΑΜΗΣ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΡΛΑΜΗΣ
29 Mar 2021
Φωτογραφία ΕΛΛΗ ΣΙΜΑΤΟΥ
ΕΛΛΗ ΣΙΜΑΤΟΥ
20
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
18 Mar 2021
Φωτογραφία ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΛΑΦΗΣ ΚΕΛΑΦΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΛΑΦΗΣ ΚΕΛΑΦΗΣ
10
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
18 Mar 2021
Φωτογραφία ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΛΑΦΗΣ ΚΕΛΑΦΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΛΑΦΗΣ ΚΕΛΑΦΗΣ
2
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
18 Mar 2021
Φωτογραφία ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΛΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΛΚΑΣ
13
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
18 Mar 2021
Φωτογραφία ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΛΑΦΗΣ ΚΕΛΑΦΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΛΑΦΗΣ ΚΕΛΑΦΗΣ
4
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
29 Mar 2021
Φωτογραφία ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΛΑΦΗΣ ΚΕΛΑΦΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΛΑΦΗΣ ΚΕΛΑΦΗΣ
8
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
18 Mar 2021
Φωτογραφία ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΛΑΦΗΣ ΚΕΛΑΦΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΛΑΦΗΣ ΚΕΛΑΦΗΣ
4
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
18 Mar 2021
Φωτογραφία ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΣ
2
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
18 Mar 2021
Φωτογραφία ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΛΑΦΗΣ ΚΕΛΑΦΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΛΑΦΗΣ ΚΕΛΑΦΗΣ
2
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
29 Mar 2021
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
0
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
18 Mar 2021
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
0
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
18 Mar 2021
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
0
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
18 Mar 2021
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
0
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
18 Mar 2021
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
0
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
18 Mar 2021
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
0
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
18 Mar 2021
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
0
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
18 Mar 2021
Φωτογραφία Γεώργιος Αυγέρης
Γεώργιος Αυγέρης
0
Φωτογραφία ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΛΚΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΛΚΑΣ
29 Mar 2021
Φωτογραφία ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΛΑΦΗΣ ΚΕΛΑΦΗΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΥΛΑΦΗΣ ΚΕΛΑΦΗΣ
22