Γ1. Σύνταξη Ανάλυσης (Γενικές Οδηγίες)

1. Σύνταξη Νέας Ανάλυσης

Απο την κεντρική σελίδα επιλέξτε τον τύπο της Ανάλυσης που θέλετε να δημιουργήσετε. Π.χ. Σχέδιο Νόμου

Η σύνταξη οποιασδήποτε ανάλυσης περιλαμβάνει το ίδιο υπερσύνολο πεδίων, απλά ανάλογα με τον τύπο Ανάλυσης κάποια πεδία είναι ανενεργά.

Η ανάλυση αποτελείται απο ένα σύνολο σελίδων, όπως αυτές εμφανίζονται στον Πίνακα Έκθεσης στη δεξιά στήλη.