Δ. Ιστορικό και Άλλες Ενέργειες

3. Προσωρινή εκτύπωση της Έκθεσης

Μπορείτε να εξάγετε σε μορφή PDF μια έκθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται στην τελευταία σελίδα της έκθεσης, οπότε μεταβείτε στην τελευταία σελίδα πατώντας απο τον πίνακα στα δεξιά την τελευταία ενότητα.


1. Πατήστε το κουμπί "Εξαγωγή σε PDF"
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα γαι το αρχείο PDF που θα εξαχθεί
3. Πατήστε το κουμπί ΟΚ

Σε πολύ λίγο θα εμφανιστεί ο σύνδεσμος απ' όπου μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο σας.

4. Πατήστε στον σύνδεσμο για να το κατεβάσετε τον υπολογιστή σας.